Meniu
Profil
Limbă

Declaraţie de confidenţialitate

  LAX TEK srl  acorda inportanta confidenţialitatii datelor dumneavoastră, recunoascand nevoia dumneavoastră de protejare şi administrare a datelor cu caracter personal pe care alegeţi să ni le dezvăluiţi.
  In acest sens, punem la dispoziţia dumneavoastra această Declaraţie de confidenţialitate, care explică practicile noastre informatice în mediul online şi opţiunile pe care le puteţi face în legătură cu modul de colectare şi utilizare a datelor dumneavoastră.
  Datele cu caracter personal colectate pe site şi in serviciile conexe, pot fi stocate şi utilizate exclusiv pentru a înțelege nevoile si interesele dumneavoastră, razpunzandu-va cu servicii adecvate.

Ce date colectăm
  Această Declaraţie de confidenţialitate se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate de noi sau transmise nouă. Datele  orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Nu este necesar să ne furnizaţi date cu caracter personal doar pentru a naviga în site-ul nostru.
  Colectăm date cu caracter personal când:

 • cumpăraţi produse sau servicii;
 • înregistraţi produse online;
 • solicitaţi suport pentru un produs;
 • solicitaţi descărcarea de software;
 • vă creaţi un cont de utilizator (nume de utilizator şi parolă pentru autentificare);
 • solicitaţi informaţii sau materiale (de ex., ghiduri sau buletine informative newsletter);
 • participaţi la promoţii, concursuri sau acordări gratuite de produse;
 • ne transmiteţi întrebări sau comentarii.
   

Datele cu caracter personal colectate pot fi:

 • numele şi prenumele dumneavoastră;
 • (dupa caz) poziţia ocupată şi numele societăţii la care lucraţi;
 • adresa dumneavoastră de acasă, adresa de facturare sau altă adresă fizică (inclusiv numele străzii, al oraşului, provinciei/ statului, codul poştal);
 • adresa dumneavoastră de e-mail;
 • numărul dumneavoastră de telefon;
 • orice altă dată de identificare care permite LAX TEK să vă contacteze online sau fizic;
 • orice date pe care le colectăm online de la dumneavoastră şi pe care le păstrăm în legătură cu contul dumneavoastră, cum ar fi numele de utilizator şi parola dumneavoastră;
 • orice altă informaţie pe care ne-o furnizaţi când utilizaţi magazinul nostru virtual sau când comunicaţi cu noi. 

  Putem totodată să înregistrăm adresa de IP pe care o folosiţi pentru a vă conecta la Internet. O adresă IP este un identificator unic folosit de către dispozitive pentru identificare şi comunicare cu alte dispozitive pe Internet.

 Cum folosim datele dumneavoastră 
  Putem utiliza datele cu caracter personal pe care le colectăm pentru operatiile din magazin online, pentru a răspunde cererilor dumneavoastră de informaţii, pentru a înregistra produsele dumneavoastră, pentru a vă furniza materiale promoţionale, pentru a furniza service şi suport şi pentru a realiza tranzacţiile solicitate de dumneavoastră. Aceste utilizări pot include oferirea către dumneavoastră a unor servicii de client mai eficiente; facilitarea utilizării site-lui sau serviciilor prin eliminarea necesităţii ca dumneavoastră să introduceţi în mod repetat aceleaşi informaţii.
  Folosim în acelaşi timp datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a comunica cu dumneavoastră. Vă putem trimite anumite informaţii de service ce trebuie în mod obligatoriu să vă fie aduse la cunoştinţă, precum scrisori de întâmpinare, memento-uri privind facturile, informaţii privind aspecte tehnice de service şi anunţuri de suport. O parte dintre serviciile noastre pot să trimită periodic scrisori legate de calitatea de membru care sunt considerate parte a serviciului. Vă putem contacta de asemenea pentru a vă informa în legătură cu produsele şi serviciile disponibile la noi.
  Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, în limitele legale sau contractuale şi în temeiul unei notificări supuse unui termen rezonabil. Dacă doriţi să vă retrageţi consimţământul, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: 
office@laxtek.ro, urmand ca noi sa va informam asupra implicaţiilor retragerii consimţământului.
  Datele cu caracter personal colectate în mediul online pot fi combinate cu date pe care ni le oferiţi în alte moduri, cum ar fi prin intermediul înregistrărilor de produse, apelurilor pentru service, programelor noastre "Conectare" şi "Recompense", sau la expoziţii.

Cookie-uri
  Un cookie este o cantitate mică de date, care adesea include şi un identificator unic, care este transmisă browser-ului computerului sau telefonului dumneavoastră mobil, de la computerul unui site web şi care este stocată în dispozitivul dumneavoastră. Fiecare site web poate transmite propriul cookie către browser-ul pe care îl folosiţi dacă setările browser-ului dumneavoastră permit acest lucru, dar (pentru a vă proteja confidenţialitatea) browser-ul dumneavoastră permite unui site web să acceseze numai cookie-urile pe care acel site le-a transmis, nu şi pe cele transmise de către alte site-ri. Cookie-urile înregistrează informaţii cu privire la preferinţele dumneavoastră online şi ne permit să modelăm site-ul web în funcţie de interesele dumneavoastră. 

  Site-ul noastru foloseste cookie-uri. Dacă optaţi pentru dezactivarea cookie-urilor în browser-ul dumneavoastră, există posibilitatea de a nu mai putea finaliza anumite activităţi pe site-ul nostru.
  Folosim mai multe terţe părţi pentru a monitoriza traficul web, statistici, publicitatea pe baza accesarilor dumneavoastră "click-through", precum şi alte activităţi pe site-ul nostru. În cazurile autorizate de noi, aceste terţe părţi pot folosi cookie-uri, fişierele noastre de acces, semnalizatoare web şi alte tehnologii de monitorizare pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web.

  De asemenea, includem semnalizatoare web în e-mailurile de buletine informative newsletter în format HTML, pentru a număra câte dintre aceste buletine (sau anumite articole, link-uri, etc.) sunt accesate.
  Variantele actuale ale browser-elor web oferă utilizatorilor mijloace de control sporit privind amplasarea şi durata atât a cookie-urilor directe, cât şi a celor ale terţelor pări. Căutaţi "cookies" în meniul browser-ului dumneavoastră la secţiunea Help / Ajutor pentru mai multe informaţii în legătură cu soluţiile aflate la dispoziţia dumneavoastră pentru gestionarea cookie-urilor.

Cum dezvăluim datele dumneavoastră
  Păstrăm confidenţiale datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu vom vinde, închiria sau transmite temporar posibilitatea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu excepţia situaţiei în care avem permisiunea dumneavoastră, nu vom folosi sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în moduri care nu au legătură cu modurile descrise la momentul la care ne furnizaţi datele.

  Putem accesa şi / sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care considerăm că o asemenea acţiune este necesară pentru: (a) conformare cu legislaţia şi solicitările adresate nouă de către instanţele de judecată; (b) conformare cu solicitări de informare din partea poliţiei sau ale autorităţilor guvernamentale; (c) protejarea şi apărarea drepturilor sau proprietăţii noastre (inclusiv executarea contractelor); sau (d) a acţiona în situaţii de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor noştri sau a membrilor publicului.
  Noi am putea fuziona sau am putea fi achiziţionaţi de o altă societate sau activele noastre ar putea fi achiziţionate. Vom urmări protejarea adecvată a datelor cu caracter personal în acest tip de tranzacţii.

 Opţiunile dumneavoastră 
  Puteţi opta să ne furnizaţi sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal. Notificarea pe care v-o furnizăm de fiecare dată când colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal va explica scopurile pentru care datele sunt colectate şi este menita să vă ajute să decideţi asupra opţiunii dumneavoastră. Dacă decideţi să nu furnizaţi datele cu caracter personal pe care le solicităm online, veţi putea totuşi să vizitaţi majoritatea paginilor noastre web, dar există posibilitatea de a nu putea accesa anumite opţiuni, oferte şi servicii care implică interacţiunea dintre noi şi dumneavoastră. Dacă alegeţi să aveţi o relaţie cu noi, cum ar fi relaţii contractuale sau alte relaţii profesionale, vom continua în mod evident să vă contactăm în legătură cu acea relaţie profesională.
altor metode. 

Cum puteţi menţine acurateţea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
  Ne străduim să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate în mod corect. Am implementat tehnologii, procese de administrare şi politici pentru a facilita păstrarea acurateţei datelor.

  Oferim persoanelor un nivel de acces rezonabil pentru a revizui şi corecta datele acestora cu caracter personal. Vom depune eforturi rezonabile pentru a face corecturile necesare. Pentru a vă proteja confidenţialitatea şi securitatea, vom lua de asemenea măsuri rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de acordarea accesului la sau de modificarea datelor pe care le păstrăm.
 

 Petenţia datelor dumneavoastră cu caracter personal 
  Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului (-urilor) pentru care au fost colectate şi pentru conformarea cu legislaţia aplicabilă, iar consimţământul dumneavoastră pentru acest(-e) scop(-uri) ramâne valabil şi după încheierea relaţiei noastre cu dumneavoastră.

 
Aplicare
  Vom analiza în mod regulat conformarea noastră cu prezenta Declaraţie de confidenţialitate. Vă rugăm nu ezitaţi să ne adresaţi orice întrebare sau nelămurire în legătură cu această declaraţie sau modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne la link-ul sau adresa indicate mai jos. Când primim în scris întrebări sau nelămuriri pe această adresă este politica noastră să contactăm utilizatorii individuali cu privire la solicitarea acestora. Vom investiga şi vom încerca să rezolvăm solicitările cu privire la utilizarea şi dezvăluirea datelor cu caracter personal în concordanţă cu principiile prevăzute în această declaraţie.

 Cum ne puteţi contacta pentru a accesa, revizui sau corecta datele dumneavoastră cu caracter personal 
  Dacă doriţi să ne contactaţi, să accesaţi, actualizaţi sau corectaţi datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi oricând sau să ne scrieţi la:
prin e-mail:
office@laxtek.ro sau la următoarea adresă poştală: Posada 66, Ramnicu Valcea, jud.Valcea.
  Atunci când ne contactaţi, vă rugăm să ne transmiteţi numele dumneavoastră, adresa, orice adresă de e-mail pe care aţi furnizat-o pe site-ul nostru şi o descriere a circumstanţelor în care aţi furnizat datele (de exemplu, pentru înregistrarea unui produs, pentru primirea unui buletin informativ, etc.).
  Vom face eforturi rezonabile de a încorpora în cel mai scurt timp posibil modificările în datele cu caracter personal  pe care le deţinem. Pentru a vă proteja confidenţialitatea şi securitatea, vom lua de asemenea măsuri rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de acordarea accesului la sau de corectarea  datelelor pe care le deţinem.

 Consimţământ şi acord 
  Prin utilizarea acestui site web, vă exprimaţi acordul faţă de termenii şi condiţiile acestei Declaraţii de confidenţialitate. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu dezvăluiţi nicio dată cu caracter personal acestui site.

 Modificări ale prezentei Declaraţii 
  Dacă vom modifica această Declaraţie, vom publica aici varianta revizuită a acesteia, împreună cu data reviziei. Dacă vom aduce modificări semnificative Declaraţiei, putem de asemenea să publicăm o notificare pe pagina noastră de start. Orice modificări se vor aplica numai de la data reviziei.